PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wendy’s Beauty And Nails verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Wendy’s Beauty And Nails of om een andere reden persoonsgegevens aan Wendy’s Beauty And Nails verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Mevrouw Wendy Cullus,
zaakvoerder van Wendy’s Beauty And Nails – Vandenpeereboomstraat 262 – 1500 Halle.
BTWnr BE 0841 398 784
E- mailadres: info@wendysbeautyandnails.be
Telefoonnummer: 0474 38 17 31

2. Welke gegevens verwerkt Wendy’s Beauty And Nails en voor welk doel:

2.1 De volgende persoonsgegevens:

a) voor- en familienaam
b) telefoonnummer en e-mailadres
c) adresgegevens
d) geboortedatum

2.2 Wendy’s Beauty And Nails verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en bestellingen.
b) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en producten van Wendy’s Beauty And Nails.
c) uw adresgegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van brochures.

3. Delen van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor de verwerking van facturatie en klantenboekhouding. De boekhoudkundige diensten zijn ook gebonden aan de GPDR wetgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Wendy’s Beauty And Nails niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden. Bij de verkoop of ontwikkeling van de activiteiten van Wendy’s Beauty And Nails mag Wendy’s Beauty And Nails activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

4. E-mail berichtgeving:

Wendy’s Beauty And Nails gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk. Gelieve een e-mail te sturen naar info@wendysbeautyandnails.be

5. Bewaartermijnen

Wendy’s Beauty And Nails verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Wendy’s Beauty And Nails passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

7.1 Via Wendy’s Beauty And Nails kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wendy’s Beauty And Nails zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 14 dagen na ontvangst, hierover informeren.

7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met Wendy’s Beauty And Nails via info@wendysbeautyandnails.be

7.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Wendy’s Beauty And Nails uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de zaakvoerder van Wendy’s Beauty And Nails via info@wendysbeautyandnails.be

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.